Previous Page  7 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 88 Next Page
Page Background

Side 7

1

Første kundekontakt

-Et Byggmann-hus skal være slik du

ønsker det. Fra drøm til virkelighet.

God kontakt og dialog er viktig for å

unngå misforståelser.

4

Tegningsforslag og pristilbud

-Vi gir deg et tilbud, hvor du får vite

hva som inngår, og ikke inngår, i

prisen.

7

Byggesøknad

-Vi tar oss av byggesøknad.

10

Byggemøter

-Krev at det blir avholdt byggemøter.

Det er lett for at ting som ikke blir

oppklart og avklart etterhvert, hoper

seg opp til større problemer på

slutten av en byggesak.

2

Kundebesøk

-Vi forteller om oss selv og hva vi kan

tilby, og du forteller om deg og dine

planer.

5

Kontraktsmøte

-Du skal kun godta godkjente

kontrakter. Det er viktig at dette er

standardkontrakter, som tilfredsstiller

kravene i Bustadoppføringslova. Vi

bruker NS-kontrakter som standard.

8

Oppstartsmøte (trekantmøte)

-Vi går igjennom bygget i detalj for

å sikre at det vi bestiller er i samsvar

med dine ønsker. Her møter du også

byggelederen, som skal være din

kontaktperson videre i prosessen.

11

Overtakelsesmøte

-Huset er klart til innflytting. Vi

går igjennom huset i detalj, og

eventuelle feil og mangler påpekes

og føres i protokollen som skal

undertegnes av begge parter. Det

gjøres avtale om tid for utbedring.

3

Tomtebefaring

-Vi tar en tur ut på den aktuelle

tomten for å finne ut hvilke

muligheter, og eventuelle

begrensninger, den gir.

6

Prosjektering og

leveransebeskrivelse

-Still krav til tegningene på

boligen du skal kjøpe, og gå nøye

gjennom leveransebeskrivelsen.

Disse dokumentene er i tillegg til

kontrakten de viktigste juridiske

dokumentene du som huskjøper har.

9

Byggestart

-Endelig i gang! Nå får du tidsfrister

både for det arbeid leverandøren

skal utføre, og på eventuell

egeninnsats.

12

Ettårsbefaring

-Denne skal gi deg som boligkjøper

mulighet for å gjennomgå boligen

sammen med leverandøren, for å

se om det er leveranser eller arbeid

som ikke holder mål.